Bewust

WINELIFE gaat bewust om met alcoholconsumptie. Uiteraard houden we van een glaasje en schrijven we er vol passie over! Belangrijk is het om te weten dat er voor adverteerders bepaalde regels in Nederland zijn aangaande promotie van wijn en/of andere alcoholhoudende dranken. Maar goed ook, daarom willen we je er graag op wijzen. Hieronder vind je een aantal punten en links die jouw erbij kunnen helpen uw uitingen op de juiste wijze aan de doelgroep te tonen.

  • Alcoholcode.nl
    Deze website is bedoeld voor professionals (marketeers, reclamemakers etc.) die regelmatig in aanraking komen met de bestaande wet- en regelgeving voor het reclame maken voor alcoholhoudende dranken.

  • Stiva Reclamecode
    Zelfregulering alcoholreclame in Nederland. De Nederlandse organisaties van producenten en importeurs van bier, wijn en gedistilleerd en de organisaties van horeca, slijters en levensmiddelenhandel, achten het van groot belang dat de reclame voor alcoholhoudende drank op een verantwoorde manier geschiedt.

    Daarom zijn vanaf 1978 regels voor de reclame voor alcoholhoudende drank opgenomen in de Nederlandse Reclame Code: de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RvA).